m.me/newstoday2000ja

ตะกร้าสินค้า + เลือกสินค้าเพิ่ม

สินค้า จำนวน ราคา รวม
รวม 0.00
ผู้จัดส่ง : 0.00

รวมทั้งหมด

0.00 บาท

วิธีการชำระเงิน

โอนเงินผ่านธนาคาร
# ธนาคาร บัญชี
1 ธนาคาร กสิกรไทย จำกัด (มหาชน)
สาขา สำเหร่
เลขที่บัญชี 032-2-10988-3
ชื่อ บริษัท นิวส์ทูเดย์ 2000 จำกัด
ประเภทบัญชี ออมทรัพย์
2 ธนาคาร กรุงไทย จำกัด (มหาชน)
สาขา ถนนตากสิน
เลขที่บัญชี 014-018-3248
ชื่อ บริษัท นิวส์ทูเดย์ 2000 จำกัด
ประเภทบัญชี ออมทรัพย์
3 ธนาคาร ไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
สาขา ถนนตากสิน
เลขที่บัญชี 055-252-8740
ชื่อ บริษัท นิวส์ทูเดย์ 2000 จำกัด
ประเภทบัญชี ออมทรัพย์
4 ธนาคาร กรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)
สาขา สำเหร่
เลขที่บัญชี 113-1-19415-4
ชื่อ บริษัท นิวส์ทูเดย์ 2000 จำกัด
ประเภทบัญชี ออมทรัพย์

เป็นสมาชิก

ไม่ได้เป็นสมาชิก

DOWNLOAD ตัวอย่างหนังสือเชิญประชุม

ประชุมวิสามัญ
 • กรรมการเข้า-ออก
 • เพิ่มทุน
 • ลดทุน
 • แก้ไขวัตถุประสงค์
 • ย้ายสถานที่ตั้งสำนักงานใหญ่
 • แก้ไขข้อบังคับ
 • จ่ายเงินปันผล
 • ควบบริษัท
 • เปลี่ยนชื่อบริษัท
 • แปรสภาพห้างหุ้นส่วนเป็น บริษัทจำกัด
 • เลิกบริษัท-ขั้นตอนที่ 1 เชิญประชุม
 • เลิกบริษัท-ขั้นตอนที่ 2 ประกาศแจ้งเจ้าหนี้ลูกหนี้
 • เลิกบริษัท-ขั้นตอนที่ 3 เชิญประชุมอนุมัติงบ
 • เลิกบริษัท-ขั้นอตนที่ 4 เสร็จชำระบัญชี
 • เลิกห้างหุ้นส่วน-ประกาศเจ้าหนี้ลูกหนี้
 • ฯลฯ (สอบถามเพิ่มเติมได้)
ประชุมสามัญประจำปี
      • เชิญประชุมปิดงบการเงิน สามัญ-ประจำปี
Engine by shopup.com