เลขที่บัญชี

เลขที่บัญชี บริษัท นิวส์ทูเดย์ 2000 จำกัด

ธนาคาร 

สาขา

 ประเภทบัญชี

เลขที่บัญชี

กสิกรไทย สำเหร่ ออมทรัพย์ 032-2-10988-3
กรุงไทย
KTB PromptPay

ถนนตากสิน

ออมทรัพย์

014-018-3248
010-555-111-5819
ไทยพาณิชย์ ถนนตากสิน ออมทรัพย์ 055-252-8740
กรุงศรีอยุธยา สำเหร่ ออมทรัพย์ 113-1-19415-4


03 พฤษภาคม 2561

ผู้ชม 1552 ครั้ง

DOWNLOAD ตัวอย่างหนังสือเชิญประชุม

ประชุมวิสามัญ
 • กรรมการเข้า-ออก
 • เพิ่มทุน
 • ลดทุน
 • แก้ไขวัตถุประสงค์
 • ย้ายสถานที่ตั้งสำนักงานใหญ่
 • แก้ไขข้อบังคับ
 • จ่ายเงินปันผล
 • ควบบริษัท
 • เปลี่ยนชื่อบริษัท
 • แปรสภาพห้างหุ้นส่วนเป็น บริษัทจำกัด
 • เลิกบริษัท-ขั้นตอนที่ 1 เชิญประชุม
 • เลิกบริษัท-ขั้นตอนที่ 2 ประกาศแจ้งเจ้าหนี้ลูกหนี้
 • เลิกบริษัท-ขั้นตอนที่ 3 เชิญประชุมอนุมัติงบ
 • เลิกบริษัท-ขั้นอตนที่ 4 เสร็จชำระบัญชี
 • เลิกห้างหุ้นส่วน-ประกาศเจ้าหนี้ลูกหนี้
 • ฯลฯ (สอบถามเพิ่มเติมได้)
ประชุมสามัญประจำปี
      • เชิญประชุมปิดงบการเงิน สามัญ-ประจำปี
Engine by shopup.com