m.me/newstoday2000ja

ประกาศหนังสือพิมพ์ ฉบับเดือนสิงหาคม 2562

ประกาศหนังสือพิมพ์ เดือน สิงหาคม 2562

 

คลิ๊กฉบับวันที่ลงประกาศเพื่อ DOWNLOAD หนังสือพิมพ์.pdf 

ฉบับวันที่  1  สิงหาคม 2562

ฉบับวันที่  2  สิงหาคม 2562

ฉบับวันที่  5  สิงหาคม 2562 

ฉบับวันที่  6  สิงหาคม 2562

ฉบับวันที่  7  สิงหาคม 2562

ฉบับวันที่  8  สิงหาคม 2562

ฉบับวันที่  9  สิงหาคม 2562

ฉบับวันที่  13  สิงหาคม 2562

ฉบับวันที่  14  สิงหาคม 2562

ฉบับวันที่  15  สิงหาคม 2562

ฉบับวันที่  16  สิงหาคม 2562

ฉบับวันที่  19  สิงหาคม 2562

ฉบับวันที่  20  สิงหาคม 2562

ฉบับวันที่  21  สิงหาคม 2562

ฉบับวันที่  22  สิงหาคม 2562

ฉบับวันที่  23  สิงหาคม 2562

ฉบับวันที่  26  สิงหาคม 2562

ฉบับวันที่  27  สิงหาคม 2562

ฉบับวันที่  28  สิงหาคม 2562

ฉบับวันที่  29  สิงหาคม 2562

ฉบับวันที่  30  สิงหาคม 2562


02 กันยายน 2562

ผู้ชม 1053 ครั้ง

DOWNLOAD ตัวอย่างหนังสือเชิญประชุม

ประชุมวิสามัญ
 • กรรมการเข้า-ออก
 • เพิ่มทุน
 • ลดทุน
 • แก้ไขวัตถุประสงค์
 • ย้ายสถานที่ตั้งสำนักงานใหญ่
 • แก้ไขข้อบังคับ
 • จ่ายเงินปันผล
 • ควบบริษัท
 • เปลี่ยนชื่อบริษัท
 • แปรสภาพห้างหุ้นส่วนเป็น บริษัทจำกัด
 • เลิกบริษัท-ขั้นตอนที่ 1 เชิญประชุม
 • เลิกบริษัท-ขั้นตอนที่ 2 ประกาศแจ้งเจ้าหนี้ลูกหนี้
 • เลิกบริษัท-ขั้นตอนที่ 3 เชิญประชุมอนุมัติงบ
 • เลิกบริษัท-ขั้นอตนที่ 4 เสร็จชำระบัญชี
 • เลิกห้างหุ้นส่วน-ประกาศเจ้าหนี้ลูกหนี้
 • ฯลฯ (สอบถามเพิ่มเติมได้)
ประชุมสามัญประจำปี
      • เชิญประชุมปิดงบการเงิน สามัญ-ประจำปี
Engine by shopup.com